Klik her for menu »

Betingelser

TILBUDSGIVNINGER

1. tilbudsgivning er gratis, i en tilbudsgivning indgår ikke indhentning af materialeforbrug, design samt andre ekstra  bearbejdninger, dette vil/kan blive faktureret hvis opgaven gives til anden side, skal TOTALIS ApS udfører opgaven vil denne bearbejdningstid m.m. ikke blive faktureret, men betragtes som en den af tilbudskontrakten.

 

2. tilbudsgivning kan blive faktureret hvis tilbuddet/kontrakten omhandler samme område og misbruges eller benyttes  til at tvinge andre til at nedsætte prisen. Tegninger, skitser, forbrug og kørsel i tilbudsgivningerne tilhører TOTALIS ApS og vil/kan blive faktureret hvis opgaven udføres af anden, samt materiale forbrug i forbindelse med tilbudsgivningen incl. transport, bearbejdningstid tilhører TOTALIS ApS og faktureres, hvis opgaven udføres af TOTALIS ApS vil dette ikke blive faktureret.

 

Er der ikke en tilbage meddelelse senest dato vist ovenfor s.1 betragtes tilbuddet annulleret og forbrug m.m. vil kunne blive faktureret.

 

OPSIGELSER

Alle aftaler skal være skriftligt eller e-mail og gælder sæson efter sæson til TOTALIS ApS skriftligt har

modtaget, anden oplysning senest udgangen af marts efter en sæson, ved en opsigelse modtaget

efter 1. april gælder opsigelsen først efterfølgende sæson.

 

Græsslåning/VinterService tilbud udarbejdes som et to årig kontrakt og regler herom som vinterservice.

Antal år kontrakten er gældende kan noteret på forsiden.

Ophævelse af kontrakten

Kontrakten kan ophæves før tid, er det tilfældet udregnes 25% af forrige års bearbejdning eller der tages et skøn på opgavens omfang hvorefter TOTALIS ApS fakturerer pålydende samt den mængde arbejde som er foregået foruden som tillægges fakturaen.

 

Overskrides betalingsfristen debiteres renter med 1,2% pr. påbegyndt måned samt gebyr kr. 100,- + moms/miljø.

Tredje rykker via advokat, udgifter herved tilskrives skyldnere - det anbefales at se TOTALIS.dk

 

Aftaler løber fra år til år hvis der ikke skriftligt er noteret ”f/periode” og det er uanset om det er skriftlig, mundtligt, e-mail eller pr. tlf. ordren er igangsat, ordren fortsættes uændret til skriftlig ændring pr. post er modtaget hos TOTALIS ApS.

 

VINTERSERVICE

TOTALIS ApS har VinterService af fortov, stisystemer, indkørslen, p-pladser, gangstier m.m. for; private, erhverv,    boligselskaber, ejendomsselskaber, institutioner og offentlige myndigheder.

Sæsonkontrakt   -   Tilkalds kontrakt

Sæsonkontrakten er bindende for minimum to sæsoner, eller uanet sæsonforløb til andet skriftligt er aftalt,                      ”se TOTALIS.dk”, sæsonkontrakt kan også være for en sæson, ”1. nov. – 31. marts” indløbende år, dog skal dette være               noteret på kontrakten. Ved sæsonkontrakt sker snerydningen automatikken uanset om der er 1 cm sne eller                  1 meter sne, TOTALIS ApS har ansvaret for opretholdelsen af denne Vinter Service, det vil være år efter år til              anden aftale er indgået.

 

Sæsonkontrakten gælder år efter år til anden skriftlig aftale eller skriftlig ændringer/opsigelse foreligger hos                   TOTALIS ApS med kvitteret for modtagelse af ændringer eller opsigelsen. Opsigelse skal ske senest udgangen af marts måned følgende år, sæsonkontrakten løber så længe det ønskes og ved sæsonkontrakt ændres prisen ikke uden skriftlig varsel vedr. snerydning dog vil der i hver sæsonen være risiko for prisændringer på salt, ”flg. dagspriser”.

 

Prisen på salt følger sæsonens dagspriser, så længe depoterne har, der tages forbehold for offentlige myndigheds  begrænsninger vedr. levering af salt. Da prisen på salt kan ændres fra sæson til sæson vil der være risiko for          pristillæg ved afslutningen af vinterservicen, denne tillægspris tillægges sidste fakturering.

Ved manglende leverance af salt vil grus/lega/sand blive benyttet.

 

Der betales kun for de gange, ”pr. gang” TOTALIS ApS er på Vinter/græs Servicen.

 

Tilkalder kontrakt er når du/i ønsker at der skal ryddes, dette er dyre end en sæsonkontrakt.

Tilkalds kontrakt er ikke bindende for kunde eller TOTALIS ApS, forskellen er prisen pr. gang.

 

Der er ingen tids garanti pågældende dag på snerydningen, hvis dette ikke er oplyst i sæsonkontrakten.

Tids garanti er oftest virksomheder eller offentlige myndighed, som benytter denne garanti, dog kan privat også få tids garanti hvis det ønskes, ved tids garanti tillægges ekstra pris.

 

Der gives ingen garanti/erstatning på emner beskadiget skjult under sneen eller grundet anden form for syns                 forhindring det kan være knægtet fliser, klinker eller anden form for mat. m.m.

 

Pr. 1. jan. 2017, vil der ved alle faktureringer blive tilskrevet miljøafgift på kr. 33,- + moms

Pr. 1. jan. 2018, vil der ved alle faktureringer blive tilskrevet miljøafgift på kr. 35,- + moms

Pr. 1. jan. 2019, vil der ved alle faktureringer blive tilskrevet miljøafgift på kr. 37,- + moms

Pr. 1. jan. 2020, vil der ved alle faktureringer blive tilskrevet miljøafgift på kr. 39,- + moms

Pr. 1. jan. 2021, vil der ved alle faktureringer blive tilskrevet miljøafgift på kr. 41,- + moms

dette beløb er ikke medregnet i tilbud eller lignende.

 

TOTALIS ApS

Anlæg- & EjendomsService - siger aldrig nej, vi har løsningen

v/Peter Rasmussen  .  Dådyrvej 105 - DK-4050 Skibby  .  Mobil 40 18 37 19

www.TOTALIS.dk - totalis@pc.dk  .  cvr-nr. 36 69 49 47

TOTALIS ApS forbeholder sig ret til ændringer