Klik her for menu »

SALGS & LEVERINGBETINGELSER

TOTALIS STARTEDE

1.juni 2002

TILBUDSGIVNINGER

1. tilbudsgivning er gratis, i en tilbudsgivning indgår ikke indhentning af materialer, materiale forbrug, design samt andre ekstra bearbejdninger, dette vil/kan blive faktureret hvis opgaven gives til anden side, skal TOTALIS ApS udfører opgaven vil denne bearbejdningstid m.m. ikke blive faktureret, men betragtes som en del af tilbudskontrakten.

2. tilbudsgivning kan blive faktureret hvis tilbuddet/kontrakten omhandler samme område og misbruges eller benyttes til at tvinge andre til at nedsætte prisen. Tegninger, skitser, forbrug og kørsel i tilbudsgivningerne tilhører TOTALIS ApS og vil/kan blive faktureret hvis opgaven udføres af anden, samt materiale forbrug i forbindelse med tilbudsgivningen incl. transport, bearbejdnings tid tilhører TOTALIS ApS og faktureres, hvis opgaven udføres af TOTALIS ApS vil dette ikke blive faktureret.

Er der ikke en tilbage meddelelse senest dato vist ovenfor s.1 betragtes tilbuddet annulleret og forbrug m.m. vil kunne blive faktureret. 

 

UFORUDSIGELIG OPGAVER UNDER ARBEJDE

Ved en tilbudsgivning af arbejdsopgave hvor tilbud er accepteret mellem begge parter indgår ikke uforudsigelige tiltag som forhindre udførelsen indenfor anslået tidshorisont eller ekstra materiale forbrug grundet ekstra arbejde, endvidere ventetid der forhindre arbejdsgangen, det kan være ventetid pga. anden håndværker, viceværter, formand, bestyrelser, brandmyndighed, politi, manglende mulighed for kommunikation mellem begge parter/ansvarlige eller offentlige myndigheder m.m.

Denne gælder uanset om der er kontrakt eller ej, emner eller indsigelser der ændre tilbudsgivningen tilskrives ekstra tilbudsgivningen.

Opgaver/tiltag ud over det sædvanlige tilses som uforudsigelig, altså overholder man ikke de aftaler noteret kontrakt eller tilfører man udfører ekstra arbejder, ventetid, spiltid, fejltid, vasketid udenbyes eller anden form for ekstra arbejder til undertegnet, tilskrives som uforudsigelig og afregnes pr. time eller emne opdelt der særfaktureres, uanset hvad kontrakt tilskriver.

 

OPSIGELSER

Alle aftaler skal være skriftligt eller pr. e-mail og gælder sæson efter sæson til TOTALIS ApS skriftligt har modtaget anden oplysning senest udgangen af marts efter en sæson vil opsigelsens varighed være 3 måneder, "gælder ikke årskontrakter" ved en opsigelse modtaget efter 1. april gælder opsigelsen først efterfølgende sæson.

Græsslåning / VinterService tilbud udarbejdes som en to årig kontrakt og regler herom som vinterservice. Antal år kontrakten er gældende i to sæsoner eller kan være noteret på forsiden.

 

Ophævelse af kontrakten, stk. kontrakter/aftalekontrakt, ikke årskontrakter 

Aftalekontrakt/ordrebekræftelse kan ophæves før tid, annulleres sådanne skal det ske inden 8 arbejdsdage (udførelses dato via tlf. sms, mail eller noteret på aftalekontrakt/ordrebekræftelse er afgørende) og der udregnes 35% af det totale beløb noteret på aftalekontrakt/ordrebekræftelsen, materialer m.m. tillægges beløbet.

Aftalekontrakt/ordrebekræftelse kan ophæves før tid, annulleres sådanne mindre inden 8 arbejdsdage til udførelses datoen udregnes 50% (eller efter et skøn) af det totale beløb noteret på aftalekontrakt/ordrebekræftelsen, materialer m.m. tillægges beløbet.

Aftalekontrakt/ordrebekræftelse kan ikke ophæves før tid, hvis der er mindre inden 2 arbejdsdage til udførelses datoen (opgaven er bindende), her vil beløbet under total blive opkrævet samt varer og materialer indkøbt/bestilt til opgaves.

Ved annullering af et samarbejde "aftalekontrakt/ordrebekræftelse" vil materialer, bestilte varer, kørsel m.m. til opgaven tilskrives fremsendte faktura.

Ophævelse af kontrakten gælder ikke 1-2-3-4 års kontrakter, skal sådanne kontrakt ophæves skal forlydende på kontrakten i hele perioden betales som en engangsbetaling før kontrakten er ophævet, opstår der tvister herom vil juridisk/advokat bistand blive tilskrives som en ekstra udgift som tilskrives ophæver/kontraktens navnegiver.  

Ophævelse af servicekontrakt senest 31. marts indeværende år udgør kommende sæson, med virkning/afslutning 31. marts efter følgende år.

Ophævelse af servicekontrakt efter 31. marts indeværende år udgør kommende sæson, samt efterfølgende år sæson tillagt, (resten af året med næste sæson til afslutning 31. marts).

 

LØBEPERIODE

Aftaler løber fra år til år hvis der ikke skriftligt er noteret "f/periode" og det er uanset om det er skriftlig, mundtligt, e-mail eller pr. tlf. ordren er igangsat, ordren fortsættes uændret til skriftlig ændring pr. post/mail er modtaget hos TOTALIS ApS og modtageren har fået en bekræftelse fra TOTALIS ApS.

 

GLATFØRERBEKÆMPELSE / VINTERSERVICE / SERVICE AF GRØNNE OMRÅDER

TOTALIS ApS har VinterService af fortov, stisystemer, indkørslen, p-pladser, gangstier m.m. for; private, erhverv, boligselskaber, ejendomsselskaber, institutioner og offentlige myndigheder.

Der gives ingen garanti/erstatning på emner beskadiget skjult under sneen eller manglende belysning af rydningsstedet. Se under garanti.

Tilbud på snerydning og saltning prissættes pr. gang og variere efter opgavens omfang og periode 1-2-3-4 sæsoner.

I et tilbud på glatførerbekæmpelse indgår ikke opstilling af et saltdepot ved pågældende område, denne tilskrives ved afslutning af en sæson og er afgørende for saltmængde/depot størrelse.

Opstillet udstyr ved fremmed depot som ikke kan vaskes efter hver udkald samt ventetid tilskrives separat fakturering.

Glatførerbekæmpelse hvor udbyder udsteder kontrakt og rengøring efter et udkald ikke er muligt, rengøres udstyret udenfor område og fakturere særskilt.

Ventetid der forhindre igangsættelse af et udkald særfaktureres og prissættes som timebetaling pr. time. Transport over Kronprinsesse Marys Bro er ikke eksisterende.

Ophævelse af servicekontrak inden 31. marts indeværende år udgør kommende sæson, opsigelse efter 31. marts indeværende år udgør kommende sæson med efterfølgende år tillagt, (resten af året med næste sæson til afslutning 31. marts).

 

KONTRAKT / DIVERSE 

Sæsonkontrakten er bindende for minimum to sæsoner, eller uanet sæsonforløb til andet skriftligt er aftalt, "se TOTALIS.dk", sæsonkontrakt kan også være for en sæson, "1. nov. – 31. marts" indløbende år, dog skal dette være noteret på kontrakten.

Ved sæsonkontrakt sker snerydningen automatikken uanset om der er 1 cm sne eller 1 meter sne, TOTALIS ApS har ansvaret for opretholdelsen af denne Vinter Service, det vil være år efter år til anden aftale er indgået.

Sæsonkontrakten gælder år efter år til anden skriftlig aftale eller skriftlig ændringer/opsigelse foreligger hos TOTALIS ApS med kvitteret for modtagelse af ændringer eller opsigelsen. Opsigelse skal ske senest udgangen af marts måned følgende år, sæsonkontrakten løber så længe det ønskes og ved sæsonkontrakt ændres prisen ikke uden skriftlig varsel vedr. snerydning dog vil der i hver sæsonen være risiko for prisændringer på salt, "flg. dagspriser".

I et tilbud på glatførerbekæmpelse indgår ikke opstilling af et saltdepot ved pågældende område, denne tilskrives ved afslutning af en sæson og er afgørende for saltmængde/depot størrelse.

Køre TOTALIS ApS som underentreprenør på kontrakt for anden udbyder gælder kontrakten forlyden, uanset kontraktens indhold gælder valget af rydningsenhed TOTALIS, brugen af kost eller dozerblad vurderes fra gang til gang, her vurderes vind, frost på den enkelte rute, uanset rutebetegnelse samt der tages forbehold på brud på enhed, som kan skyldes brug af dozerblad/kost til glatførerenhed endnu er klarmeldt til benyttelse, TOTALIS ApS kan ikke stilles til ansvar fra udbyder hvis maskineludstyr er i restordre, reparation på glatførerudstyr tilhørende TOTALIS ApS må kun ske efter anvisning heraf og yderligere krav til enheden kan ikke stilles fra udbydere når emner er i restordre, skadet eller bortkommet.

Enhver reklame på TOTALIS's udstyr skal godkendes og være på magnet, der må ikke påføres klæbende reklame herpå, og i tilfældet skal reklamens navnegiver betale for fjernelse og rep., male pågældende udstyr.

Prisen på salt følger sæsonens dagspriser, så længe depoterne har, der tages forbehold for offentlige myndigheds begrænsninger vedr. levering af salt. Da prisen på salt kan ændres fra sæson til sæson vil der være risiko for pristillæg ved afslutningen af vinterservicen, denne tillægspris tillægges sidste fakturering. Ved manglende leverance af salt vil grus/lega/sand blive benyttet.

Der betales kun for de gange, "pr. gang" TOTALIS ApS er på Vinter/græs Servicen. Tilkalder kontrakt er når du/i ønsker at der skal ryddes, dette er dyre end en sæsonkontrakt. Tilkalds kontrakt er ikke bindende for kunde eller TOTALIS ApS, forskellen er prisen pr. gang.

Der er ingen tids garanti pågældende dag på snerydningen, hvis dette ikke er oplyst i sæsonkontrakten.

Rydning og saltning er efter rutetur og i tidsrummet kl. 7.00-21.00, dog kan det forekomme i nattetimerne, se garanti.

Tids garanti er oftest virksomheder eller offentlige myndighed, som benytter denne garanti, dog kan privat også få tids garanti hvis det ønskes, ved tids garanti tillægges ekstra pris.

 

HÆKKLIPNING

Hækklipning kr. 26,00 pr. lbn.meter (inder-yder-top), plus maskiner og bioaffald "pr. trailer".

Tillæg på skråninger, stillads, stige, store top flader, torne m.m.

Der skal være 1-1,5 meter fri adgang langs hæk, emner vi flyttes tillægges kr. 25,00 pr. emne, uanset effekt.

River og fjerner man selv grenaffald vil man kunne spare ca. 500-1000,-.

Mindst kr. 1.500,00 plus moms/miljø, maskiner, bioaffald el. aftalt pris "tilbud".

Hækklipning er ca. som tidligere klipning som følger tidligere klipninger, top klipning er halv ind til nabo.

Hækstyning er når en hæk rettes op, gøres smallere eller lavere, dog være opmærksomt på at det er væsentligt dyrer ind en alm. hækklipning.

 

UKRUDTSPRØJTNING

Ukrudtsprøjtning efter offentlige gældende regler, pris dagspris materiel plus timepris, efter en ukrudtbekæmpelse kan TOTALIS ikke stilles til ansvar for vindsrøjt på anden beplantninger.

 

GARANTI

Der gives ingen garanti/erstatning på emner beskadiget skjult under sneen eller manglende belysning af rydnings stedet eller grundet anden form for usynlig forhindring det kan være knægtet fliser, klinker eller anden form for mat. m.m.

Emner under jord niveau som ikke er fremvist skriftligt, ydes der ingen garanti på, rep. tilfalder kunden og indgår ikke i tilbuddet, rep, tilskrives faktureringen.

Skade på kabler, rør, telefonstik/ledning, bredbåndsforbindelser andre nedgravet kabler eller rørsystemer erstattes ikke, denne reparation står kunden selv for, dog rep. af sådanne ekstra arbejder hvor TOTALIS ApS skal udfører reparationen tilskrives som tillæg på fakturaen, den økonomiske til skrivelse afgør forbrug og omfang af materialer, maskiner og tidsforbrug.

Skal TOTALIS ApS erstatte eller have ansvar for sådanne nedgravet emner skal dette oplyses inden bearbejdet påbegynder, en sådan garanti kræver en forsikring til pågældende opgave.

TOTALIS ApS kan ikke stilles til ansvar, krav om erstatning hvis der ikke senest tre dage efter endt arbejde er indstillet krav om eventuelle fejl og mangler.

Ved nybeplantninger skal kunden selv sørge for vanding udenfor sol tid ellers skal der være en vandingskontrakt hvis der skal være garanti, uden en vandingsgaranti stilles der ingen garanti på planter uanset enhed.

Opstilling af container på anvisning af bruger, erstatter ikke slæbeskader/køreskader/flintskader m.m. eller anden form for skade i forbindelse med opstilling og afhentning.

Der stilles ingen garanti på skader efter afsæt og afhentning af containere fra bløde underlag, afsætningsmaterialer til og afhentning afregnes seperat og tillægges endelig faktura.

 

BETALINGER / DIVERSE UFORUDSIGELIG UDGIFTER

Affaldskørsel prissættes efter mængde og indhold, alt affald skal sorteres i respektive opdelt affaldsgrupper: farligt affald, væsker, kemikalier, malerrester, trykimp. træ, plast, PVC-produkter, plast indeholdende pvc, genbrugsplast, glas, pap, papir & karton, stort brændbart, småt brændbart, våben effekter, fortrolige dokumenter, metaller, storskrald, elektronik, haveaffald, bioaffald, byggematerialer, husholdningsmaskiner m.m.

Transport hvor en tvangsbetaling er gældende faktureres særskilt i faktura.

 

PÅMINDELSESGEBYR

Fra 2018 vil/kan der blive opkrævet kr. 225,- + moms for adm., vedr. påmindelse om manglende overholdelse af betalingsdatoerne på fremsendte faktura. D.v.s. tager vi kontakt grundet manglende betaling kan/vil der på næste faktura automatisk blive tilskrevet dette beløb under "Adm., påmindelse vedr. betaling".

Påmindes der om manglende betaling indenfor betalingsfristen hvor datoen er noteret på fremsendte faktura, er betalingsfristen overskredet fremsendes påmindelsen særskilt på faktura eller tilskrevet næste faktura.

 

SERVICEVOGN

Servicevogne blive afregnet pr. dag , pr. bil og er ikke en del af en tilbudsgivningen.

 

PARKERINGSAFGIFT/BØDE

Arbejdes der steder hvor der er parkeringsafgift eller pågældende har p-billetter skal sådanne udleveres til samtlige håndværkers køretøjer, alle parkeringsafgifter der tilskrives undertegnet i hele bearbejdnings perioden tilskrives pågældende, tvister fra p-selskab samt tidsforbrug fra TOTALIS tilskrives kunden.

 

AFSTANDSLOCATION  

Der skal være plads for parkering og deponering af materialer ved udførelses området, ved afstandslocation over 20 meter fra udførelsessted til parkering og deponering tillægges en ekstra afregning faktureringen.

 

PRISER

Priser der oplyses er ekskl. moms og miljøafgift, tillægsopgaver eller anden form for mere arbejder tillægges særskilt fakturering...

 

OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS KRAV

1. januar 2024 tillægges gebyr på skattemyndighedernes krav om digitalisering vedr. regnskab samt faktureringernes billag, pr. billag opkræves beløb pr. billag som udarbejdes årligt og starter 1. januar hvert år, og kan oplyses ved at kontakte TOTALIS's administration.

 

EKSTRA ARBEJDER 

Ønskes der yderligere bearbejdning ud over tilbud, vil det blive sær faktureret, det vil sige at selve tilbuddet faktureres som aftale og ekstra bearbejdning faktureres særskilt...

 

MATERIEL / TILBUD

Materiel som overstiger kr. 5.000,- til et givende projekt skal materiale udgifterne forudbetales eller der skal stilles med en Bankgaranti i transport før materialerne leveres på givende site, ligeledes vil/kan der ved tilbudsprojekter som overstiger kr. 5.000,-, blive bedt om Bankgaranti i transport eller anden sikkerhed, inden bearbejdningen igangsættes, alle opgaver skal underskrives af kunden og betalingen skal aftales før opgaverne påbegyndes.

 

BETALINGSFRIST

"Rykkerskrivelser", overskrides betalingsfristen debiteres renter med 1,2% pr. påbegyndt måned samt gebyr kr. 100,- + moms/miljø. Tredje rykker via advokat, udgifter herved tilskrives skyldnere - det anbefales at se TOTALIS.dk

 

TIMEPRISER

Timepris 2022 kr. 405,00 pus moms, til andet er oplyst

 

MILJØAFGIFT tilskrives hver faktura  

2022/kr. 43.- 2023/kr. 45.- + moms

Beløbet stiger kr. 2,- pr. år

beløb er ikke medregnet i tilbud m.m. 

 

TOTALIS

Anlæg- & EjendomsService

- siger aldrig nej, vi har løsningen

v/Peter Rasmussen . DK-4050 Skibby

Mobil 40 18 37 19

www.TOTALIS.dk

totalis@pc.dk

cvr-nr. 36 69 49 47 / 26 69 41 24

 

TOTALIS ApS forbeholder sig ret til ændringer, oktober 2022