Klik her for menu »

MATERIEL / TILBUD

- materiel som overstiger kr. 5.000,- til et givende projekt skal materialeudgifterne forudbetales eller der skal stilles med en Bankgaranti i transport før materialerne leveres på givende site, ligeledes vil/kan der ved tilbudsprojekter som overstiger kr. 5.000,-, blive bedt om Bankgaranti i transport eller anden sikkerhed, inden bearbejdningen igangsættes, alle opgaver skal underskrives af kunden og betalingen skal aftales før opgaverne påbegyndes…

 

PRISER

- alle priser der oplyses er ekskl. moms og miljøafgift samt servicevogn kan forekomme, og tillægsopgaver eller anden form for mere bearbejdning tillægges særskilt fakturering

 

EKSTRA ARBEJDER

- ønskes der yderligere bearbejdning ud over tilbud, vil det blive sær faktureret, det vil sige at selve tilbuddet faktureres som aftale og ekstra bearbejdning faktureres særskilt...

 

SERVICEVOGN

- det er ikke ved alle opgaver servicevogn bliver opkrævet, det vurderes fra opgave til opgave om servicevogn skal indgå i faktureringen, servicevogn er baseret på timebasis...

 

MILJØAFGIFT

- er en ekstra betaling til de afgifter det offentlige pålægger de erhvervsdrivende, det dækker print, kuverter, lim, papir m.m.

 

BETALINGSPÅMINDELSE

- vedr. betalingspåmindelse nr. 1 - forfalden saldo 10 dage. Den forfalden saldo er ved første betalingspåmindelse uden gebyr. Såfremt denne betalingspåmindelse og betalingen af det korrekte beløb skulle have krydset hinanden, beder vi Dem gøre os opmærksom herpå.

De har 10 dage til at betale vore tilgodehavende - overskrides betalingsfristen debiteres renter med 1,2% pr. rykkerskrivelse samt gebyr kr. 100,- plus miljøafgift pr. rykker. Tredje rykker via Inkasso/Civilret, udgifter herved tilskrives skyldnere.

 

PERIODE

- aftaler løber fra år til år hvis der ikke skriftligt er noteret ”f/periode” og det er uanset om det er skriftlig, mundtligt, e-mail eller pr. tlf. ordren er igangsat, ordren fortsættes uændret til skriftlig afmelding er modtaget hos TOTALIS, med kvittering til kunden…

 

OPSIGELSE

- et samarbejde gældende for periode eller anden form for længere varig arbejde, mundtlig, skriftlig, kontrakt eller pr. e-mail skal opsiges skriftlig husk tidsrum og afsenderen vil modtaget en accept fra TOTALIS vedr. ophørt samarbejde inden det er gyldigt, er der ikke modtaget en skriftlig opsigelse vil givende opgave automatisk fortsætte år efter år...

 

FEJLKØRSEL

- en fejlkørsel er når TOTALIS ankommer til en opgave eller til en tilbudsgivning på givende adresse, som er iværksat eller lovet til anden virksomhed, er dette tilfældet vil der blive faktureret for fejlkørsel – timesats samt kørte kilometer...

 

TILBUDSGIVENDE / KONSULENTBISTAND

- første tilbudsgivning er gratis, anden tilbudsgivning kan blive sær faktureret, hvis tilbudsgivningen misbruges af sådan en grad at det tvinger andre til at sænke prisen, eller opgaven gives til anden side inden for den første måned, efter en måned er alle tilbudsgivninger annulleret hvis andet ikke er noteret.

Sær faktureres anden tilbudsgivning vil beløb satsen udgør anslået timeforbrug og forbrug samt kørte kilometer.

 

OPRINGNINGER

- TOTALIS ringer kun til en tilbudsgivning hvis bearbejdnings områderne ligger langt fra givende adresse eller TOTALIS ikke kan nå at komme til aftalte tidsrum, ellers kommer TOTALIS forbi for tilbudsgivning, da oftest det er åbenlyst hvad opgaves består i, og når TOTALIS er ved området og ingen er hjemme vil der blive ringet op eller en skriftlig meddelelse lagt i postkasse e.lign., hvor efter der aftales et møde, hvis der er tvivlspørgsmål...

 

COPYRIGHT

- Alle filer/billeder samt tekster på denne hjemmeside tilhører TOTALIS og udarbejdet af RASMUSSENs Layout- & TryksagsService…