Klik her for menu »

VinterService

 - af fortov, indkørslen, p-pladser, gangstier for private, offentlige myndigheder, institutioner, erhverv.

- dette kan ske på følgende måde: Snerydning med eller uden saltning

 

Sæsonkontrakt - Tilkaldeaftale

 

Alle boligejere og erhvervsdrivende har pligt til at rydde på eller omkring deres ejendom. Dog er reglerne forskellige fra kommune til kommune, derfor anbefaler TOTALIS, at man tager kontakt til ansvarshavende i kommunen og får klarlagt reglerne ved pågældende matrikel.

 

Alle boliger eller erhverv med tilstødende fortov og p-plads har pligt til at sikre sig at tilgængelige steder er ryddet for sne og is. Forvoldes der skade, grundet manglende rydning af sne/is har tilstødende matnr. af skadested ansvaret og kan stilles til ansvar og erstatning herfor.

 

Sæsonkontrakt er billigere end tilkaldeaftale. Forskellen ligger i prisen pr. gang, der ryddes/saltes. Sæsonkontrakt skal være skriftligt. Tilkaldeaftale skal ikke være skriftlig.

 

En sæsonkontrakt omfatter hele sæsonen, og den fortsætter automatisk år efter år, men kan opsiges med udgangen af en sæson dog senest juni måned, senere er opsigelsen først sæsonen et år efter, se INFO.

 

TOTALIS forpligter sig til snerydning/saltning, uanset om der er faldet en cm sne eller mere. Ved sæsonkontrakt er prisen uændret, indtil TOTALIS skriftligt meddeler en prisændring. Dog således, at prisen uden varsel justeres løbende efter dagsprisen på salt. Ved eventuel mangel på salt anvender TOTALIS grus iblandet salt, eller materialer som tilsvaret bekæmpelse af glatfører.

 

For nogle virksomheder, offentlige myndigheder og private har det betydning, at snerydning/saltning sker på bestemte tider. I sæsonkontrakten kan der derfor mod tillægspris indsættes en tids garanti, som forpligter TOTALIS til snerydning/saltning inden for bestemte tidsrum.

 

En tilkaldeaftale er ikke bindende for hverken kunden eller TOTALIS. Kunden skal henvende sig til TOTALIS hver gang, der ønskes rydning/saltning.

 

Der gives ingen garanti/erstatning på ting, som beskadiges eller ødelægges, hvis de har været helt eller delvis skjult af sne eller is. Det gælder eksempelvis fliser, klinker, skilte, standere, alt, m.m.

 

Vær på forkant med kong vinter og tilmeld dig allerede nu vores VinterService, og spar penge samt automatisk opstart af snerydning når sæsonen begynder.

 

Tilmelding kan ske telefonisk eller e-mail

servicekontrakt skal underskrives af kunden.